USŁUGI ELEKTRYCZNE
Usterki, Naprawy, Pomiary
Strona Główna

Podczas eksploatacji sieci elektrycznej często dochodzi do trwałych uszkodzeń przewodów oraz wyposażenia instalacji. Jednym z
najczęstszych tego typu awarii są : upalone styki gniazd elektrycznych, zwęglone obwody zasilania, powyrywane z puszek instalacyjnych gniazdka czy wyłamane lub uszkodzone bolce ochronne. Taka instalacja nie tylko grozi porażeniem
prądem elektrycznym ale i może być przyczyną pożaru domu lub zniszczeniem drogiego sprzętu.


                      
         
 

Firma  prowadzi  profesjonalne  usługi  elektryczne w zakresie:
wykonywania instalacji, modernizacji, remontów, napraw, oraz usługi  pomiarowe.
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

tel. 606 821 454

e-mail: 1logcenter@gmail.com